Welk onderwijs past nou bij je kind?

Basisscholen hanteren verschillende onderwijsconcepten. Dit betekent dat onderwijs op verschillende manieren kan worden gegeven. Denk aan klaslokalen, Montessori of Jena-onderwijs. Hoe weet je welk concept het beste is voor je kind?


 

Alles heeft voordelen en nadelen

Elk concept heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Er zijn verschillende soorten concepten. Uit deze concepten moet je een inschatting maken van het concept dat het beste bij je kind past. Dit kan een erg lastige keuze zijn.

Het uitgangspunt is dat je kunt kiezen waar je woont, want je hebt niet overal Montessori, Jenaplan of Dalton onderwijs. Als er in je omgeving alleen formele klassenscholen zijn, kun je zien in hoeverre er aanvullende citaten zijn. Overigens heeft het concept onderwijs niets met identiteit te maken. Montessori-, Dalton- of Jena-scholen kunnen openbaar, christelijk, katholiek of islamitisch zijn.

Bij het maken van een keuze komt uiteindelijk je indruk van je kind centraal te staan. Wat heeft je kind nodig en welke school past het beste bij hem of haar? Denk bijvoorbeeld aan de volgende vraag: is hij of zij (nog) erg onafhankelijk? Vind je het leuk om naar kinderen in dezelfde klas te kijken als je leeftijdsgenoten, of denk je dat het beter is om met oudere kinderen in dezelfde klas te zitten?

Inspectie van Onderwijs

De onderwijsinspectie is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van Nederlandse scholen en gebruikt hiervoor een specifieke methode. Bezoek elke school elke vier jaar en voer vervolgens een risicoanalyse uit. Scholen die goed presteren, krijgen alleen 'basistoezicht'. Inspecteurs zijn van mening dat risicovolle scholen zullen worden versterkt. Daarom, als de school die je kiest basisbegeleiding heeft, is dat geweldig. Maar je kunt ook het volledige kwaliteitsrapport inzien. Je leest er bijvoorbeeld informatie over testresultaten en hoe je zorg en begeleiding organiseert en beoordeelt.

Zwakke scholen worden beter

Er is ook een lijst met "zeer zwakke scholen" op de website van de inspecteur. Staat de door jou gekozen school op die lijst? Dit is geen ramp, want deze scholen werken er hard aan om de kwaliteit te verbeteren. Dit moet zelfs binnen twee jaar worden opgelost, dus de kans is groot dat deze scholen op korte termijn weer als goed beoordeeld worden. Het is verstandig om te informeren naar het plan van aanpak van de school.

Predicaat

In de afgelopen jaren zijn sommige scholen als 'uitstekend' beoordeeld, hoger dan de 184 basisscholen en middelbare scholen in 2017. Voor die scholen is kwaliteit een goede erkenning. Tegelijkertijd ben ik blij te beseffen dat alleen scholen die zich hiervoor hebben aangemeld worden beoordeeld. Daarom kan een school zonder predikaat ook uitstekend zijn. Het is absoluut niet nodig om excellent te specificeren.