Op Dreef

Onderwijsvorm Primair Onderwijs
Denominatie Protestants-Christelijk
Wijk Overvecht
Bezoekadres
Dianadreef 27
Telefoonnummer 030-2611424
E-mail opdreef.diana@pcou.nl
Website www.opdreefovervecht.nl

Kwaliteit van het onderwijs

Als ouders of leerling vind je de kwaliteit van het onderwijs belangrijk. Daarom is een link opgenomen naar de schoolresultaten van iedere school op de website van Scholen op de Kaart. Deze website toont slagingspercentages, schoolklimaat, veiligheid en tevredenheid van ouders en leerlingen. Deze informatie komt van DUO, De Inspectie van het Onderwijs en van de basisscholen zelf.

Open dagen

  • 07Jan2020
    Op Dreef , Dianadreef 27
    13:00 - 15:00 uurOpen dag