Kromme Rijn College (voorheen De Pels)

Onderwijsvorm Speciaal Onderwijs
Denominatie Openbaar
Wijk Oost
Bezoekadres
Kranenburgerweg 20
Telefoonnummer 030-8505600
E-mail info@krommerijncollege.nl
Website www.krommerijncollege.nl

Dit is een cluster 4 school. Onder cluster 4 vallen scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten. De belangen van het cluster 4 onderwijs worden behartigd door het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO).

Open dagen

De open dagen hebben allemaal een rondleiding om 10.30 uur, 15.30 uur en 18.30 uur.

Kwaliteit van het onderwijs

Als ouder en als leerling vind je de kwaliteit van het onderwijs belangrijk. Daarom is een link opgenomen naar de schoolresultaten van iedere school op de website van Scholen op de Kaart. Deze website toont slagingspercentages, schoolklimaat, veiligheid en tevredenheid van ouders en leerlingen. Deze informatie komt van DUO, De Inspectie van het Onderwijs en van de basisscholen zelf.

 

Open dagen

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+