De Regenboog, locatie Regentesselaan

Onderwijsvorm Primair Onderwijs
Denominatie Protestants-Christelijk
Wijk Noordoost
Bezoekadres
Regentesselaan 70
Telefoonnummer 030-2713888
E-mail regenboog@pcou.nl
Website www.onzeregenboog.nl

Kwaliteit van het onderwijs

Als ouders of leerling vind je de kwaliteit van het onderwijs belangrijk. Daarom is een link opgenomen naar de schoolresultaten van iedere school op de website van Scholen op de Kaart. Deze website toont slagingspercentages, schoolklimaat, veiligheid en tevredenheid van ouders en leerlingen. Deze informatie komt van DUO, De Inspectie van het Onderwijs en van de basisscholen zelf.

Open dagen