Auris Fortaal, loc. Agavedreef

Onderwijsvorm Speciaal Onderwijs
Wijk Overvecht
Bezoekadres
Agavedreef 92
Telefoonnummer 030-2660875
E-mail fortaal@auris.nl
Website https://fortaal.nl/

Dit is een cluster 2 school. Onder cluster 2 vallen scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie. De belangen van het cluster 2 onderwijs worden behartigd door een landelijke clustervereniging: Siméa.

Kwaliteit van het onderwijs

Als ouder en als leerling vind je de kwaliteit van het onderwijs belangrijk. Daarom is een link opgenomen naar de schoolresultaten van iedere school op de website van Scholen op de Kaart. Deze website toont slagingspercentages, schoolklimaat, veiligheid en tevredenheid van ouders en leerlingen. Deze informatie komt van DUO, De Inspectie van het Onderwijs en van de scholen zelf.