Tafel Ouders – Educatief Partnerschap

Tafel Ouders – Educatief Partnerschap

Ambitie

  • Het beste uit kinderen halen. Niet alleen op school, maar ook thuis, in de buurt, op een sportclub. Met als doel kinderen en jongeren zoveel mogelijk bagage mee te geven en hun kansen op een betekenisvolle toekomst te vergroten.
  • Om ‘bij’ te blijven moeten we goed voorbereid zijn op wat de toekomstige samenleving vraagt, creativiteit en vernieuwing stimuleren en de samenwerking met onze educatieve partners,  in dit geval ouders, nog verder intensiveren.

Doelstellingen

Partners van de Utrechtse Onderwijs Agenda investeren in partnerschap met ouders. Door samen te werken (onderwijsondersteunend gedrag) versterken we het lerend vermogen van kinderen/jongeren. De Universiteit van Utrecht heeft op basis van onderzoek vastgesteld dat belangrijkste ingrediënten die effectieve samenwerking tussen ouders en school bevorderen zowel bij ouders, leidsters, leerkrachten, professionals als coördinatoren drie elementen omvatten:

  • Individuele aandacht voor ouders.
  • Het expliciteren van wederzijdse verwachtingen.
  • Differentiatie tussen ouders: niet alle ouders zijn hetzelfde of hebben dezelfde mogelijkheden.