Tafel Rijk en Breed Aanbod

Tafel Rijk en Breed Aanbod

Doelstelling:

  • De tafel heeft als doel benoemd dat in Utrecht een ruim aanbod voor de brede ontwikkeling voor kinderen en jongeren bestaat. Dit houdt in dat alle Utrechtse kinderen een goede start krijgen en zij hun talenten optimaal kunnen benutten. Dat er een rijke speel- en leeromgeving is voor de jeugd, met een breed educatief aanbod, waar informeel en formeel geleerd kan worden.
  • Om dit te bereiken dragen alle huidige voorzieningen in onderlinge samenwerking hun steentje bij. Deze tafel wil ervoor zorgen dat er tussen deze professionals, organisaties en instellingen dwarsverbanden en koppelingen ontstaan die een concrete meerwaarde leveren voor de sterke start en de brede talentontwikkeling van alle kinderen in de wijk.

Een rijk en breed aanbod…

  • op het gebied van ontwikkeling en onderwijs
    – ICT en 21st century skills
  • op het gebied van sociale vaardigheden
  • op het gebied van kunst en cultuur
  • op het gebied van sport en bewegen

Kernbegrippen

  • Verbinding; Toegang; Diversiteit en burgerschap; Gezond; Duurzaam.