Tafel Professionele leergemeenschap

Tafel Professionele leergemeenschap

Ambitie

  • In 2018 hebben alle scholen/instellingen een professionele cultuur met goed toegeruste leerkrachten, docenten en schoolleiders en leidsters, die bereid zijn verantwoording af te leggen aan jongeren, ouders en samenleving.

Doelstellingen

  • De partners in de UOA investeren in professionele leergemeenschappen en stellen hun medewerkers in de gelegenheid deel uit te maken van die gemeenschappen.
  • De leergemeenschappen verbinden werkveld, onderwijs en onderzoek.
  • Er ontstaat een  kennisinfrastructuur en een cultuur van leren en (kennis) uitwisselen. Deze cultuur werkt door in alle lagen van het onderwijs, waardoor de professionele cultuur overal tot stand kan komen.

Thema’s UOA

  • De leergemeenschappen vanuit de UOA haken aan bij de thema’s van de tafels:
  • 1. Doorgaande schoolloopbaan vo-mbo-hbo
  • 2. POVO
  • 3. Samenwerken met ouders, onderwijs ondersteunend gedrag
  • 4. Integraal Kind Centrum (IKC)

Aansluiting bestaande structuren

  • Reeds bestaande leergemeenschappen in de stad worden zoveel mogelijk als uitgangspunt genomen. Het openstellen van die gemeenschappen voor partners hoort daarbij.