Tafel Integrale Kind Centra en doorgaande leerlijn Het Jonge Kind

Tafel Integrale Kind Centra en doorgaande leerlijn Het Jonge Kind

Ambitie

  • In 2018 hebben we de overgangen in het Utrechtse onderwijs zo ingericht dat we alle kinderen, jongeren en studenten een realistisch ontwikkelings- en doorstroomperspectief bieden.
  • In 2018 is het Utrechtse onderwijs zo ingericht dat alle kinderen, jongeren en studenten zich op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, cultureel en fysiek gebied optimaal kunnen ontplooien.
  • In 2018 is Utrecht een stad die kinderen, jongeren en studenten stimuleert om te blijven leren en ontwikkelen en voorbereidt op het werken in de 21e eeuw.

Doelstelling

  • De samenwerkende partners streven er naar om in 2020 in elke Utrechtse wijk een IKC te realiseren.
  • In een IKC werken meerdere partners (onderwijs, kinderopvang, andere partners) samen om kinderen een breed, afwisselend en kwalitatief goed aanbod te doen waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
  • Het IKC-aanbod biedt kinderen een kwalitatief goede en brede basis voor verdere ontwikkeling.

Waar werken we aan in 2015/2016?

  • De eerste initiatieven voor de ontwikkeling van IKC’s zijn bekend. In een aantal Utrechtse wijken zijn er scholen en andere instellingen die samen een IKC willen vormen. Ze zijn nu bezig om te bekijken hoe ze dat kunnen realiseren. Daarnaast wordt er landelijk gewerkt aan het realiseren van randvoorwaarden (wet- en regelgeving) voor IKC-vorming.

Meer weten?

Zie www.kindcentra2020.nl