Tafel doorgaande schoolloopbaan vo-mbo-hbo-arbeidsmarkt

Tafel doorgaande schoolloopbaan voortgezet onderwijs-mbo-hbo-arbeidsmarkt

Ambitie

  • In 2018 hebben we de overgangen in het Utrechtse onderwijs zo ingericht, dat we alle jongeren en studenten een realistisch- en doorstroomperspectief bieden.
  • In 2018 is Utrecht een stad, die jongeren en studenten stimuleert om te blijven leren en ontwikkelen en voorbereidt op het werken in de 21ste eeuw.

Concrete doelstelling

  • De logistiek van de doorstroom (vo-mbo) wordt zodanig verbeterd dat studenten naar de juiste plek binnen het vervolgonderwijs worden geleid en warm binnengehaald worden. De verbetering richt zich op een slimmere, efficiĆ«nte overdracht aan de hand van te benoemen indicatoren, waardoor ontvangende onderwijsinstellingen intakes op maat kunnen bieden en waarbij geen overbodige toetsen worden afgenomen.
  • Er wordt een betere aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en mbo bewerkstelligd door op verschillende onderwijsinhoudelijke aspecten te gaan werken volgens het ‘dakpannensysteem’. Tijdens de vmbo-opleiding is de leerling al bezig met elementen uit het mbo, waarbij de (school)loopbaan van de leerling centraal staat. Het onderwijsstelsel mag geen beletsel zijn om een goed resultaat te bereiken.
  • Vmbo’ers hebben een realistisch beroepsbeeld, waardoor ze beter in staat zijn om voor een passende opleiding te kiezen.
  • Met name in de domeinen ‘Techniek’ en ‘Zorg en Welzijn’ zijn de arbeidsmarktontwikkelingen zichtbaar in het aanbod en de vormgeving van de opleidingen in het vmbo en het mbo.