Tafel 10 – 14 jaar

Tafel 10 – 14 jaar

Uitgangspunt

De tafel staat voor een kwalitatieve aanpak van verbetering van de doorgaande schoolloopbaan, vanuit het perspectief van het kind. Verbetering van de procedure POVO vindt plaats in de werkgroep POVO.

Ambitie

  • De systeembreuk in de overgang van PO naar VO compenseren om de overgang zo fluïde mogelijk maken.
  • Kinderen in hun ontwikkeling faciliteren en stappen ondernemen om deze ontwikkeling zo min mogelijk te verstoren.
  • Bij het vooralsnog ontbreken van een gemeenschappelijk curriculum voor 10-14 jarigen (zoals MYP) of onderwijsvorm 10-14 jarigen (zoals Tienercollege), onderzoeken van de mogelijkheden van doorlopende leerlijnen binnen het huidige systeem.
  • Commitment op leerlingenniveau. Werken vanuit de centrale vraag: wat hebben 10-jarigen nodig en wat kunnen we al met en voor ze doen om de overgang naar het VO zo te laten verlopen dat ze optimale kansen voor ontwikkeling hebben?

Premisse

  • De PO- en VO-scholen zijn er voor de leerlingen en werken samen voor de leerlingen op basis van deskundigheid en onderling vertrouwen.
  • Docenten vinden elkaar in de professionele uitdaging om aansluiting te zoeken tussen het ‘afleveren’ van leerlingen (PO) en het ‘ontvangen’ van leerlingen (VO).

Aanpak

  • Sub-ambities te formuleren aan de hand van experimenten en pilots. Klein beginnen en gaan doen.
  • Projecten en pilots komen voort uit samenwerking/ontmoeting PO en VO-docenten. Dit gaan we faciliteren.
  • Waar mogelijk evidence based werken om kwaliteit informatievoorziening, advies, acties en besluiten verder te verhogen. Mogelijkheden datateams VO uitbreiden naar het PO met inzet van bijvoorbeeld ALPO-studenten.