Utrechtse Onderwijs Agenda

Utrechtse Onderwijs Agenda

Het platform Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) is een Utrechtse samenwerking. Met de UOA wil Utrecht een opvoedingscultuur ontwikkelen waarin thuis, school en de buurt om de leerling heen staan. Dat vraagt om een agenda die gericht is op goed onderwijs aan kinderen in een achterstands- en/of probleemsituatie én een agenda die talent in de breedte adresseert. In dit platform zitten vertegenwoordigers uit het primair en voortgezet onderwijs, het mbo, het hbo en het universitair onderwijs. Daarnaast zijn vanuit welzijn Spelenderwijs Utrecht en Ludens kinderopvang vertegenwoordigd. Ook de gemeente Utrecht is een partner. Gezamenlijk stellen zij de agenda voor het onderwijs in Utrecht vast. Onderwijs is belangrijk, maar leren doe je niet alleen op school. Wijk en buurt, culturele en welzijnsvoorzieningen, jongerenwerk en jeugdzorg spelen allemaal een rol bij de ontwikkeling van talent.

Utrecht daagt je uit!

Elk Utrechts kind van 0 tot 18 jaar moet zijn talenten kunnen ontwikkelen. Niet alleen op school, maar ook thuis, in de buurt of op een sportclub. Het doel is kinderen en jongeren zoveel mogelijk bagage mee te geven en hun kansen op een betekenisvolle toekomst te vergroten.

De agenda voor de periode van 2014 tot 2018 laat zien waar de UOA zich hard voor maakt:
• een schoolloopbaan met perspectief voor iedere jongere
• een hoge kwaliteit en een breed aanbod van het onderwijs
• een aantrekkelijke stad met alle mogelijkheden voor leren en ontwikkelen

U leest hier de Utrechtse Onderwijs Agenda 2014 – 2018.

Tafels

Om de agenda te realiseren zijn er verschillende ‘Tafels’ die zich toeleggen op een specifiek thema. Deze tafels hebben of een ontwikkel- of een platformfunctie en komen in wisselende samenstellingen bijeen, de tafels zijn als zodanig geen werkgroepen. Iedere organisatie heeft haar eigen verantwoordelijkheid de doelen uit de UOA te vertalen naar concrete activiteiten op uitvoeringsniveau. Voor iedere tafel is een voorzitter gekozen uit het platform UOA. Tijdens vergaderingen van het platform rapporteren de Tafels over de voortgang op hun terrein aan de overige leden, vindt uitwisseling plaats van kennis en expertise en vindt overleg plaats over actuele onderwerpen.

Platform UOA

Het platform UOA is een Utrechtse samenwerking. De volgende samenwerkende partners vertegenwoordigen in dit platform: KSU, PCOU Willibrord, SPOU, St. Rooms Katholieke basisscholen – Vleuten De Meern, NUOVO , ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Hogeschool Utrecht, Marnix Academie, Universiteit Utrecht, Gemeente Utrecht, Ludens Kinderopvang, Spelenderwijs Utrecht en Sterk VO.