Utrechtse Onderwijs Agenda

Het platform Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) is een Utrechtse samenwerking. We richten ons in deze Onderwijsagenda op de condities voor een goede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wat hebben zij nodig om tot bloei te komen? Welke professionals kunnen hen hierbij ondersteunen? Hoe kunnen we zo vroeg mogelijk kansen vergroten en achterstanden tegengaan? En hoe werken we daarin effectief samen? Als partners in de Utrechtse Onderwijsagenda zijn we betrokken bij alle fasen van ontwikkeling: van voorschools tot en met het hoger en universitair onderwijs, in formele en informele netwerken, in integrale voorzieningen en buurt- of wijkgerichte programma’s.

De Utrechtse Onderwijsagenda 2019 – 2022 geeft richting aan onze ambities. Bekijk hier Utrechts onderwijs agenda 2019 – 2022.

 

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+