Werkplaats onderwijsonderzoek

In Utrecht heeft een groep schoolbesturen in het primair onderwijs, hogescholen en universiteiten subsidie gekregen via het NRO voor een ‘werkplaats onderwijsonderzoek’. In een tweejarige pilot wordt er gebouwd aan een structurele, duurzame verbinding tussen onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek. Deze pilot met werkplaatsen onderwijsonderzoek is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en het NRO.

Het consortium bestaat uit drie Utrechtse schoolbesturen (KSU, PCOU en SPO Utrecht), twee lerarenopleidingen voor het po (HU, Marnix Academie), de Hogeschool voor de Kunsten, de Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek.

Kwaliteit van onderwijs
De Werkplaats is zo ingericht dat de deelnemende partijen in een gelijkwaardige positie werken aan onderwijsonderzoek en een onderzoekscultuur in de basisscholen. Vragen uit de onderwijspraktijk vormen de basis voor onderzoek. Het uiteindelijke doel is dat de kwaliteit van het onderwijs verder verbetert op basis van kennis over wat wel en niet werkt in de onderwijspraktijk.

Het consortium bouwt voort op reeds bestaande samenwerking, en zorgt dat de ontwikkelde kennis ook beschikbaar komt. Ook worden landelijke activiteiten ondernomen gericht op kennisdeling.

Leerkracht-onderzoekers
In Utrecht worden op 15 basisscholen leergemeenschappen ingericht de zogenaamde WOU teams, die zich op specifieke thema´s gaan richten. Ook wordt per basisschool een zogeheten ‘broker’ aangesteld die zich beweegt tussen onderzoek en onderwijs; dit zijn hoofdzakelijk leraren die masteronderwijs volgen of die promotieonderzoek doen. De subsidie zal voor een groot deel worden ingezet om deze leerkracht-onderzoekers te faciliteren.

Praktijkillustraties
Er zijn twee praktijkillustraties, die u hier kunt vinden:
praktijkillustratie 1

praktijkillustratie 2

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+