Startbijeenkomst

Startbijeenkomsten 8 en 15 juni 2016

Er zijn in Utrecht veel belanghebbende personen en organisaties. Om er voor te zorgen dat iedereen van meet af aan kan beschikken over gelijke informatie heeft de gemeente Utrecht op 8 en 15 juni startbijeenkomsten georganiseerd voor alle kinderopvangorganisaties, peuterspeelzaal aanbieders en schoolbesturen. De bijeenkomsten fungeerden als officiële start van het traject dat er toe moet leiden dat Utrecht ook in de toekomst trots kan blijven op het hoogwaardige aanbod dat jonge kinderen in deze stad krijgen.

Sardes ondersteunt de gemeente Utrecht in het harmonisatie-proces. Tijdens de bijeenkomsten hebben IJsbrand Jepma en Wander van Es van Sardes de aanwezigen uitleg gegeven over de structuur van het voorschoolse veld, de huidige invulling in Utrecht, de harmonisatie en bijbehorende consequenties en het traject dat in Utrecht afgelegd zal worden om tot het beste aanbod voor jonge kinderen in de stad te komen.

Klik hier voor de PowerPoint presentatie zoals gepresenteerd tijdens de startbijeenkomsten.

Daarnaast vindt u hier drie handreikingen gemaakt door experts in het veld:
•    Handreiking invoering harmonisatie voor peuterspeelzaal- en kinderopvangondernemers  – Buitenhek; (PDF)
•    Handreiking Harmonisatie voor aanbieders van peuteropvang – Sardes; MOgroep(PDF)
•    Handreiking Harmonisatie voor gemeenten – Sardes; (PDF)
Deze handreikingen zijn ontwikkeld in opdracht van Sociaal Werk Nederland (voorheen de MOgroep).

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+