Derde bijeenkomst

derde bijeenkomst 9 november 2016

De aanwezige stakeholders uit het voorschoolse veld ontvingen woensdag 9 november een update over de stand van zaken. Sardes koppelde de uitkomsten terug van de gesprekken met de stakeholders in het voorschoolse veld. Daarnaast is in beeld gebracht wat de landelijke en lokale ontwikkelingen zijn sinds de laatste bijeenkomst op 22 juni 2016. De gemeente heeft complexe vraagstukken uit het veld opgehaald en gaat hiermee aan de slag om tot een nieuwe opdrachtformulering te komen. Zie hier de presentatie van de Gemeente Utrecht.

Vervolgproces

De door Sardes verkregen informatie vanuit de stakeholders, de input uit het veld op de presentatie, en de uitkomsten van de raadsinformatiebijeenkomst op 17 november neemt de afdeling Onderwijs mee om te komen tot een nieuwe opdrachtformulering. Om daartoe te komen, moeten er keuzes gemaakt worden. Zodra er meer duidelijkheid is over bijbehorende planning zal de gemeente het veld hierover informeren.

 

Klik hier voor de PowerPoint presentatie van de bijeenkomst.

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+