Harmonisatie voorschoolse voorzieningen

Op 1 januari 2018 is de ‘Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk’ ingegaan. Voor 2018 konden peuters van 2,5 tot 4 jaar naar de peuterspeelzaal. Vanaf 1 januari 2018 spreken we niet meer van peuterspeelzalen, maar van kortdurend ontwikkelingsgericht aanbod. Hoewel het anders is gaan heten, is het aanbod op dit moment onveranderd.

Peuterspeelzaalwerk is onder de wet kinderopvang gaan vallen. Dit noemen we harmoniseren. De wet heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit, het toezicht en de wijze van financiering van de kinderopvang (0-4 jaar) en het kortdurend aanbod (2,5-jaar) gelijk is geworden.

In Utrecht werken we aan een beleidsvisie VE vanaf 2020. Dit proces is nog in volle gang. Bekijk de raadsbrief stand van zaken harmonisatie voorschoolse educatie 2019.

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+