Kwaliteit van VVE

Kwaliteit

Inspectie Volksgezondheid
Voorschoolse Educatie wordt ingezet op peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties. Alle locaties moeten aan de wettelijke regels voor kwaliteit en veiligheid (voor kinderopvang) voldoen. De inspectie Volksgezondheid (GG&GD) toetst dit regelmatig. Alleen goedgekeurde locaties worden opgenomen in het landelijk register kinderopvang.

Inspectie van het Onderwijs
In de periode 2007-2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs een landelijke bestandsopname uitgevoerd naar de kwaliteit van VVE. In dit rapport beschrijft de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van VVE in de gemeente Utrecht in 2015. Hier leest u het rapport over de kwaliteit van VVE in schooljaar 2015 – 2016.

Kwaliteit VVE
Het onderzoek ‘Pilot gemengde groepen’ (2011, de Haan, Leseman & Elbers) stelde vast dat niet het VVE-programma de cruciale factor is, maar de kwaliteit van het professionele handelen. Alleen als die kwaliteit goed is, gaan de kinderen versneld vooruit. Utrecht heeft naar aanleiding van het onderzoek dan ook extra geïnvesteerd in de kwaliteit van het aanbod. Deze investeringen zijn met nieuw actieonderzoek getoetst op effectiviteit (2016, Prof. Dr. Paul Leseman, Dr. Lotte Henrichs). Het blijkt dat daar waar geïnvesteerd is, professionals hoger scoren op educatieve kwaliteit en dat als de educatieve kwaliteit hoog is, kinderen versneld vooruit gaan. Lees hier de uitkomsten van het laatste onderzoek.

Gemengde groep (speelleergroep)
Utrecht vindt het belangrijk dat de kwaliteit van Voorschoolse Educatie hoog is en blijft. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gemengde groepen een gunstig effect hebben op de taalontwikkeling van kinderen met een taalachterstand. Daarom zijn sinds 2015 alle groepen (waar Voorschoolse Educatie wordt ingezet) in Utrecht ‘gemengd’. Dat wil zeggen dat elke groep een afspiegeling is van de samenstelling van de wijk. Een groep bestaat uit maximaal 15 kinderen. Elke groep bij Spelenderwijs Utrecht wordt begeleid door een team dat bestaat uit een pedagogisch medewerker (leidster), een werkbegeleider en een zorgconsulent.