Definitie doelgroep VVE

Utrecht hanteert een eigen definitie voor de doelgroep peuters die gebruikmaken van voorschoolse educatie, die ruimer is dan de definitie die het rijk hanteert. In de gemeente Utrecht bestaat de doelgroep ‘peuters Voorschoolse Educatie’ uit kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar met laag opgeleide ouders;

  • Westerse ouders met beiden hoogste diploma VMBO;
  • Niet-Westerse ouders: één van beiden hoogste diploma VMBO;
  • Alleenstaande ouders: één van beiden hoogste diploma VMBO.

Indicering op individuele gronden
Naast de ruimere doelgroep kunnen kinderen apart worden geïndiceerd voor Voorschoolse Educatie op individuele gronden. Het gaat om kinderen die door een risicovolle (taal-) omgeving het risico lopen op vroege achterstanden. Dit zijn niet automatisch kinderen met een andere thuistaal. Utrecht is hierover geadviseerd door prof. dr. Paul Leseman (Universiteit Utrecht).

Indicering Voorschoolse Educatie
Het consultatiebureau (Jeugdgezondheidszorg) speelt in Utrecht een belangrijke rol bij de indicering. De beoordeling of een kindje op basis van de ouderfactoren (opleiding) in aanmerking komt voor Voorschoolse educatie vindt op 0-jarige leeftijd plaats. Een indicering op individuele gronden vindt op een later tijdstip plaats, doorgaans na de leeftijd van 2 á 2,5 jaar, omdat die op basis van geconstateerde achterstand is.

N.B. Utrecht neemt deel aan een pilot-onderzoek van de Universiteit Utrecht waarin geprobeerd wordt een gevalideerd instrument te ontwikkelen om beter te kunnen indiceren welke kinderen in aanmerking komen voor VVE. De uitkomsten van dit onderzoek (VLOT) worden in 2017 verwacht.

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+