Schrijven

Subdomein Schrijven

De eerste tekst beschrijft in het algemeen wat we onder Schrijven verstaan en hoe deze lijn in vogelvlucht verloopt, naar welke doelen je toe kunt werken en welke didactische richtlijnen er zijn. De overige bestanden gaan specifieker in op de verschillende groepen en leerjaren waar we ons in het Utrechts Taalcurriculum op richten. Lees eerst het algemene deel en daarna het deel met de informatie voor uw groep of leerjaar.

…………………………………………………………………..
Algemeen

…………………………………………………………………..
Groep 4 

…………………………………………………………………..
Groep 5 en 6

…………………………………………………………………..
Groep 7 en 8

…………………………………………………………………..
Leerjaar 1 en 2 vmbo-b/k

…………………………………………………………………..
Leerjaar 1 en 2 vmbo-g/t

…………………………………………………………………..
Leerjaar 1 en 2 havo/vwo

…………………………………………………………………..
Checklist PO
…………………………………………………………………..
Checklist VO
…………………………………………………………………..