Domein 4: Schrijfvaardigheid

Schrijfvaardigheid is een begrip dat zowel de technische vaardigheid omvat als het kunnen inzetten van schrijven als communicatie- en/of uitdrukkingsmiddel

Met de technische schrijfvaardigheid doelen we op het kunnen spellen van woorden en het schrijven van grammaticale, welgevormde zinnen (zie hieronder het subdomein technisch schrijven en taalverzorging). De leerlingen ontwikkelen een goede schrijf-/tekstverwerkingshouding, zodat ze sneller kunnen werken en minder moe worden en meer geconcentreerd kunnen werken. Zoals technisch lezen een voorwaarde is voor begrijpend lezen, is technisch schrijven dat voor het leren stellen.

schrijven

Taalverzorging vloeit voort uit het onderwijs in transcriptie. Dit heeft meerdere kanten. Het correct schrijven (spelling, grammatica en interpunctie), het indelen van een tekst in alinea’s en het aantrekkelijk vormgeven van een tekst. Met schrijven als communicatie- en/of uitdrukkingsmiddel doelen we enerzijds op gericht, functioneel of zakelijk schrijven en anderzijds op vrij of creatief schrijven (zie het subdomein schrijven).

Ga hier verder naar een van de twee subdomeinen van schrijfvaardigheid:

…………………………………………………………………..
Technisch schrijven en taalverzorging
…………………………………………………………………..
Schrijven
…………………………………………………………………..

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+