Gesprekken

Subdomein Gesprekken

In de eerst, algemene tekst kunt u lezen wat we onder Gesprekken verstaan, hoe deze lijn in vogelvlucht verloopt, naar welke doelen je toe kunt werken en welke didactische richtlijnen er zijn.
Vervolgens zijn er per groep of leerjaar teksten die specifiekere informatie bevatten over Gesprekken.

Lees eerst het algemene deel en daarna het deel met de informatie voor uw groep of leerjaar!

…………………………………………………………………..
Algemeen

…………………………………………………………………..
Groep 4

…………………………………………………………………..
Groep 5 en 6

…………………………………………………………………..
Groep 7 en 8

…………………………………………………………………..
Leerjaar 1 en 2 vmbo-b/k

…………………………………………………………………..
Leerjaar 1 en 2 vmbo-g/t

…………………………………………………………………..
Leerjaar 1 en 2 havo/vwo

…………………………………………………………………..
Checklist PO

…………………………………………………………………..