Sterk Utrechts mbo

Gemeente Utrecht werkt samen met partners en betrokkenen aan het mbo-actieplan. Met het plan willen we het mbo de aandacht geven dat het verdient. Wij kunnen dit niet alleen en hebben het onderwijsveld, de werkgevers en andere partners hiervoor nodig. Het gaat om de volgende ambities:

1.       trots op mbo

Het mbo is de motor van de economie. Overal zijn goed opgeleide mbo’ers nodig. Het kiezen voor een mbo opleiding is een keuze voor goede kansen op de arbeidsmarkt. Het is kiezen voor een opleiding waar de focus ligt op skills. Het is tijd om het mbo en de praktische leerroute de aandacht en waardering te geven die het verdient. Utrecht wil het mbo centraal zetten en bijdragen aan een positief imago van het mbo. We willen het (onzichtbare) werk van mbo’ers zichtbaar maken. De kwaliteiten van de mbo studenten willen we in Utrecht een podium bieden.

2.       passende ondersteuning voor mbo-studenten

Het mbo kent een zeer divers samengestelde studentenpopulatie. Van entree onderwijs tot mbo 4. Iedereen is welkom, ook als er behoefte is aan intensieve begeleiding. De dagelijkse zorgen van studenten komen dag in dag uit de school binnen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om persoonlijk welbevinden, psychosociale problemen of financiële zorgen. Soms belemmert dit de student om het onderwijs te volgen. Om de studenten optimale kansen te bieden, zien we het als uitdaging studenten zo te ondersteunen dat ze succesvol kunnen zijn. Deze ondersteuning is een verantwoordelijkheid van het onderwijs, gemeenten en zorgverzekeraars.

3.       mbo dat aansluit op de regionale arbeidsmarkt

De regionale arbeidsmarkt zit te springen om mbo opgeleiden. Timmerlieden, vrachtwagenchauffeurs, verpleegkundigen, elektriciens zijn in onze arbeidsmarktregio de meeste onvervulde vacatures. De groei van de stad Utrecht vraagt om meer mbo’ers op te leiden voor onder andere de sectoren bouw en verduurzaming, ICT en digitale vaardigheden en gezondheidszorg. In samenwerking tussen mbo, werkgevers en gemeente willen we bijdragen aan het toerusten van de beroepsbevolking voor de huidige en toekomstige vraag van de werkgevers in deze arbeidsmarktregio.

4.       innovatief mbo en de toekomst van de stad

Het mbo staat voor de opgave jongeren en werkenden voor te bereiden op de dynamische arbeidsmarkt. Innovatie en hybride leeromgevingen maken het meebewegen met de veranderende beroepspraktijk mogelijk. Utrecht is een stad waar alle mensen prettig willen wonen, werken en leven. Een kleurrijke stad met meer dan 350.000 inwoners, welke toegroeit naar 420.000 inwoners in 2040.

Om de stad gezond en leefbaar te houden voor de huidige en toekomstige bewoners, staat Utrecht voor uitdagende maatschappelijke opgaven. Dit vraagt om innovatieve oplossingen die in samenwerking tot stand komen. Het biedt kansen om als mbo, bedrijfsleven, gemeente en partners samen tot slimme oplossingen te komen.