Sterk Utrechts mbo

Het Utrechts mbo-onderwijs behoort tot het beste van de grote steden in Nederland. Als dé onderwijsstad van Nederland geven wij daar graag ruchtbaarheid aan. De vier mbo’s leiden in Utrecht dagelijks meer dan 20.000 studenten op en daarmee zijn ze één van de grootste leveranciers voor de Utrechtse arbeidsmarkt. Die arbeidsmarkt zit te springen om mbo-opgeleiden, ze zijn onmisbaar voor de Utrechtse economie. De komende jaren willen we het mbo in de schijnwerpers zetten, zodat iedereen ziet en ervaart hoe belangrijk het mbo is voor onze stad. Talenten op het mbo krijgen de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt van morgen. Dit willen we bereiken samen met het héle beroepsonderwijs, van vmbo tot hbo, en met het regionale bedrijfsleven. We bieden het Utrechts mbo een podium!

We hebben in 2019 een mbo actieplan gemaakt met het onderwijsveld. In 2020 is dit actieplan omgezet in een uitvoeringsplan.

Ambities mbo

De gemeente Utrecht wil het mbo de komende jaren in de schijnwerpers zetten. Dit doet we door de ambities te verwezenlijken zoals die zijn omschreven in het ‘Ambitiedocument Sterk Utrechts mbo’: Mbo-actieplan voor Utrecht stad: 2019-2022’. Het uitvoeringsplan heeft vier ambities met elk een aantal doelstellingen.

Ambitie 1: podium voor het Utrechts mbo

Het is tijd om vakmanschap te waarderen en Utrechters kennis te laten maken met de talentvolle vaklieden die in onze stad worden opgeleid. We willen de mbo-studenten laten voelen dat zij voor ons van grote betekenis zijn.

Ambitie 2: gelijke kansen in het onderwijs

Deze ambitie (voorheen passende ondersteuning) gaat over het vormgeven en versterken van een goede ondersteuningsstructuur. Dat houdt in dat iedere student die belemmeringen ervaart in het persoonlijke leven die het succesvol volgen van school in de weg staan, passende begeleiding krijgt.

Ambitie 3: gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Deze ambitie richt zich op twee onderwerpen, allereerst op de voorbeeldfunctie van de gemeente als grote werkgever. De nadruk die in het coalitieakkoord ligt op het mbo, vraagt om een uitwerking binnen de eigen organisatie. Een goed voorbeeld doet goed volgen: Utrechtse opdrachtnemers en organisaties zullen bereidwilliger zijn een bijdrage te leveren aan het opleiden en werk bieden aan mbo’ers wanneer we ons zelf ook optimaal inzetten voor het aannemen en behouden van mbo-opgeleid personeel. Hiernaast gaan we in op het vraagstuk van het vinden en behouden van stageplekken, met bijzondere aandacht voor het probleem van stagediscriminatie.

Ambitie 4: voorbereid op de toekomst

Deze vierde ambitie hangt nauw samen met de vorige ambitie. Het actief op elkaar afstemmen van onderwijs en praktijk draagt bij aan een flexibele en duurzaam inzetbare beroepsbevolking en stimuleert aan beide zijden vernieuwing. Onze focus ligt op drie marktsectoren waar we nu en in de nabije toekomst goed inzetbare arbeidskrachten hard nodig zijn: zorg en gezondheid, ict en bouw en techniek.

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+