Verleende aanvragen Onderwijsimpuls

De verleende aanvragen vanuit de Onderwijsimpuls zijn in te delen in 4 verschillende thema’s.

1. Onderwijskansen

Taalsteun

Gerrit Rietveld college (Willibrord, brede scholengemeenschap)
Leerlingen met taalachterstand krijgen extra taalondersteuning om het niveau te halen dat bij hen past. School ontwikkelt werkwijze hiervoor die ze zelf kunnen blijven aanbieden.

Taalversterkers

Trajectum college, Ithaka, Taalschool, Globe college (NUOVO en Willibrord) i.s.m. Taal Doet Meer
Vrijwilligers werken als taalcoach met leerlingen die het Nederlands nog niet voldoende beheersen en werken samen met de scholen aan versnelling in taalverwerving van leerlingen. Ouders worden betrokken en meegenomen bij de taalverwerving.

Studievaardigheden

St Bonifatius college (Willibrord, brede scholengemeenschap)
School ontwikkelt extra ondersteuning in studievaardigheden voor leerlingen uit een achterstandssituatie om het niveau te halen dat bij hen past.

Ambitieclub

Gregorius college, Gerrit Rietveld college, Leidsche Rijn college (Willibrord en NUOVO)
Als vervolg op de brede schoolacademie ontwikkelen deze drie scholen de ambitieclub om leerlingen uit een achterstandsituatie te stimuleren hun ambities te ontwikkelen.

10-14 school

Academie Tien ism basisscholen Leidsche Rijn (NUOVO, SPOU, KSU)
PO en VO ontwikkelen een aanbod 10-14 voor leerlingen die gebaat zijn bij een snellere overgang naar het VO of uitstel van het selectiemoment. Aanbod start per 10-8-2019.

 

2. Differentiatie (maatwerk specifieke doelgroepen)

Maatwerk praktijkonderwijs

Pouwer (NUOVO, praktijkonderwijs)
De praktijkschool ontwikkelt manieren om het onderwijs anders te organiseren om zo meer     individueel maatwerk tussen klassikaal en onderwijs in de praktijk aan te bieden.

Ondersteuning hoogbegaafden

Leidsche Rijn college (NUOVO, havo-vwo)
Veel hoogbegaafde leerlingen hebben een disharmonisch ontwikkelprofiel en lopen achter in sociaal-emotionele ontwikkeling. De school ontwikkelt didactische expertise en onderwijsaanbod om deze leerlingen te helpen maximaal tot ontwikkeling te laten  komen.

3. Professionalisering leraren

Innovatieteam techniekonderwijs

Via Nova College / VOLT! (VMBO, NUOVO)
School vormt een innovatieteam van leraren  voor het vernieuwen, gezamenlijk ontwikkelen en met collega’s delen van (technisch) onderwijs in het brede curriculum.

Coachen

De Passie ( De Passie, brede scholengemeenschap)
Leraren leren hun leerlingen te coachen en aan te sluiten bij wat de leerling nodig heeft.

Mindfulness

Gerrit Rietveld college ( brede scholengemeenschap)
Leraren oefenen met gebruik van mindfulness vaardigheden in de klas om een rustiger leerklimaat te creëren.

Didactisch coachen

X11 en UniC (NUOVO, VMBO en havo-vwo)
De scholen ontwikkelen een systematiek voor het verhogen van didactisch repertoire van docenten op een manier die door de school zelf in stand kan worden gehouden.

Didactisch coachen

Bonifatius College en Amadeus Lyceum (havo-vwo en brede scholengemeenschap)
De scholen ontwikkelen een systematiek voor het verhogen van didactisch repertoire van docenten op een manier die door de school zelf in stand kan worden gehouden.

Samen onderwijs ontwerpen

Wijzer a.d. Vecht, De Boemerang, Unic, X11 ( KSU, PCOU; NUOVO)
Twee scholen voor PO en twee scholen voor VO ontwerpen samen lessen, leren van uitvoering en delen leerervaringen met elkaar en collega’s binnen en tussen scholen voor een betere aansluiting van PO en VO.

4. Burgerschap/21st skills

Back to the roots

Pouwer college en Gerrit Rietveld college (NUOVO en Willibrord) i.s.m. Verweij-Jonker instituut
Het ontwikkelen en onderzoeken van een onderwijsaanbod voor leerlingen met een migratie-achtergrond die ondersteuning nodig hebben om hun draai te vinden in Nederland.

Vocal statements

Trajectum college en Globe college (NUOVO en Willibrord, VMBO)
Leerlingen ontwikkelen zelfvertrouwen, muzikaliteit en groepsbinding door samen te zingen. School leert om dit zelf met leerlingen te blijven doen.

Bildung

Leidsche Rijn College (NUOVO, havo-vwo)
Het ontwikkelen van een leerlijn voor persoonsvorming van de leerlingen in de bovenbouw.

Mediawijsheid in het VSO

Kromme Rijn college i.s.m. Mira Media
Ontwikkelen, implementeren en deelbaar maken van een leerlijn digitaal burgerschap.

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+