Meer informatie over de projecten

Initiatieven van scholen

In 2016 maakt 75% van de scholen in het voortgezet onderwijs in Utrecht gebruik van de onderwijsimpuls. Bekijk hier voorbeelden van de initiatieven van scholen die in 2015 een subsidie-aanvraag deden en gestart zijn met het uitvoeren van hun ideeën.

Gerrit Rietveld college beleeft De Stijl

In elk leerjaar zijn er project weken waar docenten en leerlingen samen met externe organisaties in een breder, vakoverstijgend verband werken aan vaardigheden en thema’s die gerelateerd zijn aan de wereld buiten school. In het project Beleef de Stijl viert de school niet alleen het honderdjarig bestaan van kunststroming De Stijl, maar ontwikkelt ze ook de samenwerking met kunstenaars in onderwijsprogramma’s.

St. Gregorius en Mytylschool Ariane de Ranitz: Frame

Met het project ‘Frame’ kwamen leerlingen van St. Gregorius en Mytylschool Ariane de Ranitz samen om een filmpje te maken over de krachten van de individuele jongeren.

Amadeus Lyceum: de Betamarkt

In Spanje is het al jaren een groot succes, en in 2017 is het voor het eerst in Nederland: de Betamarkt, georganiseerd door docenten van het Amadeus Lyceum. Leerlingen presenteren op de markt aan het publiek een onderwerp naar eigen keuze.

De Wissel en De Passie: een doorgaande leerlijn

Een school voor voortgezet onderwijs en een school voor primair onderwijs werken samen aan een doorgaande leerlijn. Leerlingen van groep 7/8 werken samen met leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aan een zelfgekozen vraagstuk.

STIP VSO: leerlijn mediawijsheid met Mira Media

STIP VSO is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende leerlingen. Smartphone en internet zijn deel van hun wereld. Mira Media heeft samen met STIP VSO een leerlijn mediawijsheid ontwikkelt voor leerlingen en hun ouders. Lees in de brochure Mediaskills hoe zij het aanpakten en hun tips voor andere scholen.

UniC: Challenge Toolkit

UniC ontwikkelt een methodiek van design thinking voor vakoverstijgend onderwijs. De methodiek is voor elk type onderwijs te gebruiken. Hoe docenten en leerlingen samen werken aan de ontwikkeling van dit onderwijs zie je hier.

Mavo Tien: Mediaprofs en samen voor de toekomst

Hoe wordt een docent digi-taalvaardig? En is een doorgaande leerlijn van de basisschool naar het voortgezet onderwijs echt mogelijk? Bekijk de film van Mavo Tien waarin Nadia Daoudi, locatiedirecteur Mavo Tien, en Marja Hamers, directeur van basisschool Apollo 11, vertellen over deze uitdagingen.

Leidsche Rijn College: Talentontwikkelprogramma en de Junior Academie

Sommige leerlingen in groep 8 van de basisschool hebben behoefte aan meer uitdaging. Bekijk hier het filmpje van het Leidsche Rijn College waarin 150 leerlingen meedoen aan de Junior Academie in 2015-2016 en hun eigen onderzoeken presenteren.

Peter van Dijk (rector): “Naast dat het belangrijk is om zevens te halen, is het belangrijk dat kinderen kunnen uitblinken in waar ze goed in zijn. Het Leidsche Rijn College vernieuwt daarom het talentontwikkelprogramma.”

Leidsche Rijn College: Groep 8 gaat de politiek in

Het succes van de Junior Academie uit 2015-2016 zet zich voort. In 2016-2017 laat een nieuwe lichting leerlingen uit groep 8 zien waar ze toe in staat zijn.

X11: Een professionele leergemeenschap

Elke dinsdagmiddag reserveren docenten van X11 tijd om samen te werken en vakoverstijgende lessen te ontwikkelen. Bekijk de film van X11 waarin docenten elkaars onderwijs bezoeken en met elkaar leren.

Utrechts Stedelijk Gymnasium: Junior academie nu ook in Utrecht Oost

Na Leidsche Rijn kunnen nu ook begaafde leerlingen van groep 8 aan de oostkant van Utrecht extra uitdagingen aangaan in de Junior Academie.

Ithaka Internationale Schakel Klassen (ISK): De overstap van de schakelklassen naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs is een mijlpaal

Hier zie je hoe ISK in samenwerking met scholen in en om Utrecht nieuwe werkwijze ontwikkelt om leerlingen succesvol te laten overstappen.

En hoe de leerlingen van ISK het zelf ervaren, zie je hier.

Globe College: Techniekpact en het “vernieuwde” brede vmbo

Docenten van het Globe College werken aan een inspirerende, stimulerende en contextrijke leeromgeving die zij samenvatten als: onderzoeken, ontwerpen, ondernemen, overbrengen en organiseren. Het docententeam ontwikkelt zelf vakoverstijgende leerroutes. Het Globe College heeft met subsidie uit de onderwijsimpuls geïnvesteerd in nieuwe leeromgevingen die de ambities van de school ondersteunen. Klik hier voor de presentatie van Globe college (ppt 4 mb).

Trajectum College: Leerlingen eigenaar van hun eigen werkproces

Een klein vast lerarenteam werkt met een groep leerlingen in een aantal vaste lokalen aan vraaggestuurd leren. Leerlingen krijgen de antwoorden niet meer aangereikt maar moeten zelf op zoek. Leraren stellen vragen om hen daarbij te helpen. Leraren werken samen op een groep om van elkaar te leren. Lennert Jansen en Petra de Man vertellen over de eerste ervaringen in schooljaar 2015-2016.

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+