Utrechtse Onderwijsimpuls

Onderwijsimpuls in Utrecht

Elk kind verdient onderwijs dat stimuleert talenten maximaal te ontwikkelen en te benutten. Utrecht neemt een actieve rol en geeft met de Utrechtse Onderwijsimpuls een impuls aan de kwaliteit, kennisdeling en innovatie in het onderwijs, gericht op leerlingen in de leeftijdsgroep 10-18 jaar.

Per jaar stelt het college € 1,2 miljoen beschikbaar.  Scholen krijgen hiermee ruimte voor initiatieven en experimenten om uitdagend en eigentijds onderwijs te ontwikkelen. Vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs maken gebruik van de onderwijsimpuls, van vmbo tot en met gymnasium.

Dit filmpje (duur: 6 minuten) vertelt over het bereik en de besteding van de onderwijsimpuls. Ook laten enkele scholen zien in wat de onderwijsimpuls hen concreet heeft gebracht.

Meer voorbeelden van projecten van de Utrechtse Onderwijsimpuls vind je hier.

De beleidsregel en mogelijkheid tot subsidie aanvragen vind je op www.utrecht.nl.