Utrechtse Onderwijsimpuls

Onderwijsimpuls in Utrecht

Elk kind verdient een gelijkwaardige kans op een diploma en startkwalificatie, en het onderwijs dat hem of haar stimuleert zijn of haar talenten maximaal te ontwikkelen en te benutten. Utrecht neemt een actieve rol en geeft met de Utrechtse Onderwijsimpuls een impuls aan de kwaliteit, kennisdeling en innovatie in het onderwijs, gericht op leerlingen in de leeftijdsgroep 10-18 jaar. We dagen scholen uit om voortdurend te werken aan de borging van de kwaliteit en verdere verbetering van het onderwijs.

Vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs maken gebruik van de onderwijsimpuls, van vmbo tot en met gymnasium. En steeds vaker in samenwerking met het basisonderwijs om de overgang van po naar vo verder te verbeteren.

De onderwijsimpuls heeft een aantal kwalitatieve verplichte criteria, de belangrijkste op een rij:

  • Het project draagt bij aan kansengelijkheid in het onderwijs.
  • Het project komt rechtstreeks ten goede aan leerlingen en/ of docenten.
  • Het project is innovatief.
  • De subsidieaanvrager draagt zelf bij; cofinanciering en (in geld of in uren of anderszins).
  • Het project vindt plaats op of in samenwerking met een of meer Utrechtse scholen voor primair en/of voortgezet onderwijs en doet aan kennisdeling.
  • De voortzetting van de activiteit is na deze eenmalige subsidie niet afhankelijk van gemeentelijke financiële ondersteuning.

De beleidsregel en mogelijkheid tot subsidie aanvragen vind je op www.utrecht.nl.
Een overzicht van de projecten die zijn gestart in 2019 vind je hier.

Dit filmpje (duur: 6 minuten) vertelt over het bereik en de besteding van de onderwijsimpuls. Ook laten enkele scholen zien in wat de onderwijsimpuls hen concreet heeft gebracht.

Meer voorbeelden van projecten van de Utrechtse Onderwijsimpuls vind je hier.

 

 

 

 

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+