Onderwijs voor nieuwkomers

Onderwijs voor nieuwkomers in Utrecht

Jaarlijks komen er kinderen naar Nederland die hier onderwijs willen of moeten volgen. In de meeste gevallen beheersen zij de Nederlandse taal niet of onvoldoende om naar een gewone basisschool of school voor voortgezet onderwijs te kunnen gaan. In Utrecht zijn er twee scholen speciaal ingericht voor het onderwijs aan deze kinderen. Dat zijn de Taalschool Het Mozaïek en de Internationale Schakelklassen.

De Taalschool Het Mozaïek (voor kinderen van 4-12 jaar)

Taalschool Het Mozaïek is een stedelijke voorziening voor nieuwkomers die in de stad Utrecht wonen en hier naar school moeten of willen. Kinderen op deze school komen vanuit verschillende plaatsen over de hele wereld. Ze komen vaak binnen via het asielzoekerscentrum of worden doorverwezen door een gewone basisschool. De leerlingen krijgen 1 tot 2 jaar een intensief taalprogramma aangeboden, waarbij ook aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in de Nederlandse cultuur. Daarna kunnen ze de overstap maken naar het reguliere basis- of voortgezet onderwijs.

Ga voor uitgebreide informatie naar de website van de taalschool.

De Internationale Schakelklassen (voor jongeren van 12-18 jaar)

Jongeren komen vaak binnen via een asielzoekerscentrum of worden doorverwezen door een gewone school. De leerlingen verblijven 1 tot 3 jaar op de ISK, afhankelijk van wat ze al kunnen en kennen. Ze leren er in ieder geval de Nederlandse taal verstaan, lezen, schrijven en spreken. Daarnaast volgen zij vakken als rekenen, creatieve vorming, science en sport. Na de ISK stromen de leerlingen door naar het reguliere voortgezet onderwijs, het mbo of hbo. De school is ook toegankelijk voor jongeren uit de regio.

Ga voor uitgebreide informatie naar de website van de Internationale Schakel Klassen.

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+