Onderwijs en polarisatie

‘Utrecht zijn we samen’

“Utrecht zijn we samen” is het actieplan van de gemeente Utrecht voor een inclusieve aanpak tegen radicalisering. Veel partners en inwoners hebben hieraan meegewerkt en zetten zich samen in om het plan uit te werken. Het plan zet naast signalering, hulpverlening en het aanpakken van ongewenst gedrag, vooral ook in op het voorkomen van (verdere) verscherping van tegenstellingen tussen (groepen) inwoners in de Utrechtse samenleving. Zo staan er acties in op het gebied van integratie en acceptatie, onderwijs, opvoeding, werk en communicatie.

Onderwijs en polarisatie

Binnen het deelproject Onderwijs van ‘Utrecht zijn we samen’ is een werkgroep onderwijs actief die diverse acties op het gebied van onderwijs oppakt (zie pagina’s 16 – 18 van het actieplan). Binnen dit deelproject is onder andere extra aandacht voor het versterken van de methodiek Vreedzaam.

Meer informatie?

•    Website Utrecht zijn we samen
•    Stroomschema voor scholen omgaan en melden bij mogelijke radicalisering
•    Lesbrieven Vreedzaam en Al Amal
•    Onderwijsaanpak Sociale Veiligheid en radicalisering Stichting School en Veiligheid
•    Rapport Margalith Kleijwegt:  ‘2 werelden, 2 werkelijkheden: een verslag over gevoelige maatschappelijke kwesties in de school

Heeft u vragen over het actieplan ‘Utrecht zijn we samen’? Neem dan contact op via uzws@utrecht.nl

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+