Leertijduitbreiding

Leertijduitbreiding in het primair onderwijs

Kinderen met een taalachterstand hebben op de basisschool moeite met lezen en schrijven, dit heeft vaak ook invloed op de andere vakken. Daarom bieden sommige scholen in Utrecht sinds een paar jaar extra lesuren aan voor taal. De manier waarop de extra lestijd wordt ingevuld en voor wie deze extra lessen precies zijn, kan per school verschillen.

Extra taal- en rekenlessen

Sommige scholen in Utrecht bieden extra lessen voor alleen de leerlingen die lager dan gemiddeld scoren op taal of rekenen. De meest gekozen vorm is de uitbreiding van het lesrooster met 2-4 uur per week voor alle groepen 3 tot en met 8.

Brede School Academie (Instituut)

Talentvolle leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 die naar het HAVO of VWO kunnen, maar belemmerd worden door een taalachterstand, krijgen op de Brede School Academie (BSA) les. Dit zijn lessen in woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. De kinderen die naar de Brede School Academie mogen, worden door hun basisschool daarvoor geselecteerd. Bij de selectie wordt gekeken naar leervermogen, motivatie, werkhouding en betrokkenheid van ouders. Na schooltijd volgen zij twee middagen per week het BSA-programma in kleine groepen met speciaal hiervoor opgeleide leraren.

Zomerschool

Om ervoor te zorgen dat in de zomervakantie de taal- en rekenachterstanden niet vergroten en de extra vaardigheden meer effect hebben, kunnen kinderen deelnemen aan de zomerschool.

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+