Kinderopvang

Onder kinderopvang valt dagopvang 0-4 jaar (kinderdagverblijf en peuterspeelzaal), buitenschoolse opvang 4-12 jaar, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang (gastouders).

Inspectie kinderopvang

Als ondernemer in de kinderopvang (ook als gastouder) kunt u jaarlijks een bezoek verwachten van een toezichthouder van de Inspectie Kinderopvang.
Lees meer over de inspectie.

Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvang starten in Utrecht? Dan moet u veel regelen. Uw kindercentrum, gastouderbureau of gastouderopvangvoorziening moet voldoen aan allerlei kwaliteitseisen. Daarnaast bent u bent verplicht om uw kinderopvang aan te melden bij de gemeente. De gemeente registreert u vervolgens in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Lees meer over het starten van een kinderopvang.