Cultuureducatie

CultON

CultON organiseert verschillende bijeenkomsten die in het teken staan van kennisuitwisseling, deskundigheidsbevordering en ontmoeting met andere scholen en culturele organisaties uit Utrecht. Bekijk de website.

Subsidie

De gemeente Utrecht wil dat alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact komen met cultuur. Zo krijgen zij de kans om hun creatief talent te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom is er de subsidieregeling ‘cultuur voor ieder kind’.