De vreedzame school

Wat is een vreedzame school?

De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin alle kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.

de vreedzame schoollogo
Het programma streeft er naar om kinderen te leren:
1)    op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
2)    constructief conflicten op te lossen
3)    verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
4)    een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen
5)    volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht

De Vreedzame School staat voor een pedagogische benadering waarbij niet zozeer de individuele leerling, maar de leerling in de sociale gemeenschap centraal staat. Leerlingen ervaren wat het betekent om democratisch burger te zijn, om het eigen belang af te stemmen op het belang van anderen en om met elkaar samen te werken aan gemeenschappelijke doelen terwijl je toch heel verschillend kunt zijn.

Naast de wekelijkse lessen in alle groepen wordt de school en de klas ingericht als een democratische oefenplaats waarin leerlingen de gelegenheid krijgen om te oefenen met het nemen van verantwoordelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn: het werken met leerlingmediatoren, commissies, gemeenschapstaken en groepsvergaderingen.

Het programma is ook verbreed naar een wijkaanpak: De Vreedzame Wijk. Hiermee wordt met alle partners om de school heen (ouders, wijkinstellingen, sportverenigingen, kinderopvang, enz.) gewerkt aan een samenhangend opvoedklimaat, dat de vorming van democratisch burgerschap versterkt.

Een school die werkt met het programma van De Vreedzame School, of een wijkinstelling die werkt in een ‘vreedzame wijk’, heeft een duidelijke pedagogische opdracht: kinderen leren wat het betekent om in een democratische samenleving op te groeien. Waar mogelijk moet die inhoud gekoppeld worden aan echte, betekenisvolle situaties. Hiertoe ontwikkelt De Vreedzame School/Wijk – naast het reguliere (wekelijkse) lesprogramma – geregeld een lesbrief voor in school of een toolkit voor in de wijk rondom een actueel thema, om daarmee aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijke actualiteit (zoals rondom 4 & 5 mei, Zwarte Piet, de aanslagen van IS).

Meer weten?

Ga naar deze pagina voor meer informatie over Vreedzaam.

 

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+