Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming in het Utrechts onderwijs

Beleidskader

In de visie van de UOA 2014-2018 staat: “Partners van de Utrechtse Onderwijs Agenda investeren in een democratische gemeenschap waarin conflicten constructief worden opgelost en iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt.”

Visieontwikkeling

In de geest van bovengenoemde benadering heeft de gemeente, in samenwerking met de onderwijspartners, opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een visie op burgerschap en sociale integratie in het primair- en voortgezet onderwijs. Het betreft een gedeelde visie, waarin alle Utrechtse scholen zich in kunnen vinden/herkennen en waaruit ze het begrip burgerschap en sociale integratie zelf nadere invulling kunnen geven. Lees hier de notitie burgerschapsvorming in het Utrechts onderwijs.

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+