Brede School

Brede School Utrecht

Utrecht kent al sinds 2008 Brede Scholen. Een Brede School is een samenwerking tussen scholen en partners om ervoor te zorgen dat leerlingen de kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en goed op te groeien. Een Brede School is niet hetzelfde als een school of schoolgebouw. Een Brede School kan binnen één multifunctionele accommodatie haar activiteiten aanbieden, maar in de meeste gevallen vindt dit verspreid plaats in de wijk over diverse scholen en/of andere gebouwen, bijvoorbeeld buurthuizen.

Definitie en criteria voor de Utrechtse Brede School

De Utrechtse Brede School biedt een rijke pedagogische omgeving waarbinnen kinderen en leerlingen vanaf 0 tot en met 18 jaar zich optimaal in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. In netwerkverband werken diverse partnerorganisaties samen vanuit een gedeelde visie en onder regie van het onderwijs. Ingebed in de wijk biedt de Brede School toegankelijke voorzieningen waarbinnen een samenhangend programma wordt aangeboden. Het stimuleren van ouderbetrokkenheid en een brede talentontwikkeling voor kinderen staat centraal. Daarbij wordt gekeken naar de (zorg)behoeften van kinderen en leerlingen. Elke Brede School past het aanbod van haar activiteiten aan op de vraag in de wijk en kijkt daarbij naar de mogelijkheden.

Huidige Brede Scholen

Op dit moment heeft Utrecht binnen het Primair Onderwijs 11 Brede Scholen. Daar zijn 34 verschillende basisscholen en ruim 10.000 leerlingen bij betrokken. Daarnaast zijn er binnen het Voortgezet Onderwijs 10 Brede Scholen waar ruim 71.000 leerlingen bij zijn betrokken. De activiteiten van de Brede Scholen vinden plaats op locaties van scholen, maar soms ook bijvoorbeeld in een buurthuis of in een sporthal. Bijna alle Brede Scholen bestaan uit een combinatie van basisscholen en samenwerkingspartners, zoals de voor- en vroegschoolse educatie, de kinderopvang, culturele organisaties, sportverenigingen en welzijnsorganisaties.

De Brede School als spil in de wijk/buurt

Een school staat in direct contact met de buurt. De meeste kinderen die een school bezoeken zijn afkomstig uit de directe omgeving. Een Brede School biedt niet alleen kinderen, maar ook ouders de gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ontplooien. Veel scholen hebben ouderlokalen, die worden gebruikt voor allerlei activiteiten rond de thema’s opvoeden en opgroeien.

Meer weten?

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+