Aanpak voortijdig schoolverlaten

SchoolWerkt heeft als doel om het voortijdig schoolverlaten in de regio Utrecht verder terug te brengen

In onderstaand filmpje wordt de de aanpak van voortijdig schoolverlaten voor de periode 2015-2019 uitgelegd.

Ga hier naar de website SchoolWerkt.

Op SchoolWerkt.nl staat ook een handige toolbox met allemaal filmpjes om leerlingen te helpen wanneer zij de overstap maken van het voortgezet onderwijs naar het mbo.