Werkgroep POVO

Alle leerlingen moeten een succesvolle en veilige overstap maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

Om dat te bereiken, hebben de besturen van de Utrechtse basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, de gemeente en het Samenwerkingsverband de POVO-procedure opgesteld. POVO staat voor overgang van Primair Onderwijs (basisonderwijs) naar Voortgezet Onderwijs. De procedure bestaat uit afspraken over aanmelding en plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook staat er hoe leerlingen en ouders worden begeleid bij hun keuze voor een school voor voortgezet onderwijs.

In de werkgroep POVO zitten de gemeente en de meeste besturen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Samen bereiden ze alle aanpassingen en besluiten over de procedure voor. Het overleg van de Stuurgroep Utrechtse Onderwijs Agenda stelt die vast. De coördinator POVO helpt deelnemende scholen bij de uitvoering. Ook ondersteunt de coördinator de werkgroep en adviseert de schoolbesturen en de gemeente over uitvoering en bijsturing van de procedure.

Meer weten?
Bekijk de POVO-procedure of de brochure voor ouders over de overstap.

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+