Aanmelden brugklas

Aanmelden bij de brugklas

De basisschool is voor u als ouder het eerste aanspreekpunt bij vragen over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De basisschool begeleidt en ondersteunt u bij deze overstap van uw kind. De basisscholen organiseren ieder jaar ouderinformatieavonden en verdere voorlichting.

Meer informatie over de procedure van basisschool naar voortgezet onderwijs vindt u op de website: https://www.naarhetvo.nl/.