Schoolzwemmen

Schoolzwemmen in het basisonderwijs

Aan het begin van elk kalenderjaar vraagt de gemeente alle deelnemende basisscholen of zij willen schoolzwemmen in het volgend schooljaar.

De scholen bepalen zelf of zij meedoen met schoolzwemmen. Scholen waar de meerderheid van de leerlingen in groep vier al een zwemdiploma heeft, kunnen een half jaar wekelijks schoolzwemmen. Scholen waar de meerderheid van de leerlingen in groep vier géén zwemdiploma heeft, kunnen naar keus een half jaar of een heel jaar wekelijks schoolzwemmen. Bij een half jaar schoolzwemmen duurt de les een tot twee uur. Bij een jaar schoolzwemmen duurt de les maximaal een uur. De zwembaden maken afspraken met de scholen over de duur en de frequentie van het schoolzwemmen.

Schoolzwemmen in het speciaal onderwijs

De scholen voor speciaal onderwijs beslissen zelf of zij meedoen met schoolzwemmen. In overleg met de zwembaden bepalen zij de inhoud van de lessen. Hierbij houden zij rekening met de mogelijkheden van het kind. Leerlingen van het speciaal onderwijs krijgen per week 30 tot 45 minuten zwemles.

Wat kost schoolzwemmen?

Schoolzwemmen in de gemeente Utrecht is gratis voor de Utrechtse basisscholen. Ouders en verzorgers hoeven niets te betalen voor schoolzwemmen. De gemeente betaalt het zwemwater, de zweminstructeurs, de planning, coördinatie en het vervoer.

Diploma schoolzwemmen

Leerlingen die voor een diploma mogen zwemmen, krijgen hiervan bericht via hun groepsleerkracht van school. Diplomazwemmen voor het reguliere basisonderwijs vindt buiten schooltijd plaats (meestal op zaterdag) en voor het speciaal onderwijs tijdens de zwemles. Ouders zijn van harte welkom om te kijken bij het diplomazwemmen. Voor vragen over het schoolzwemmen kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind.

Het is belangrijk dat kinderen leren zwemmen!

Vaak zwemmen is nodig om goed te leren zwemmen en dat kan niet allemaal onder schooltijd. Zorg daarom dat uw kind ook buiten schooltijd gaat zwemmen. Voor informatie over particuliere zwemlessen kunt u terecht bij de zwembaden.

 

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+