Passend onderwijs – PO

Passend Onderwijs РPrimair Onderwijs 

Een school heeft de verantwoordelijkheid om alle kinderen een passende plek te bieden, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het leren. U kunt met de school bespreken welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Wanneer een school niet de gewenste begeleiding kan bieden, kan in goed overleg met de ouders uw kind naar een andere reguliere of speciale school. Als u hier met de school niet uitkomt of andere vragen heeft, kunt u terecht bij het Samenwerkingsverband Utrecht PO.

Voortgezet onderwijs

Voor vragen over ondersteuning in het voortgezet onderwijs kunt u terecht bij het samenwerkingsverband Sterk VO.