Buitenschoolse opvang

De basisschool is verplicht om samen te werken met een organisatie voor buitenschoolse opvang (BSO) of zelf opvang aan te bieden na schooltijd

Zodra kinderen naar de basisschool gaan, kunnen ze niet meer naar het kinderdagverblijf. Ouders kunnen zelf op zoek naar een locatie via het landelijk register kinderopvang.

Kosten kinderopvang

Ouders betalen zelf de kosten voor kinderopvang. Zij kunnen bij de belastingdienst een toeslag krijgen in deze kosten, afhankelijk van het gezamenlijke inkomen. De belastingdienst stelt jaarlijks een maximale uurprijs vast voor deze toeslag. Kost de kinderopvang meer per uur dan dit bedrag dan betalen de ouders dat deel zelf. Voor meer informatie over de toeslag kinderopvang of om de toeslag aan te vragen kunnen ouders terecht op de website toeslagen van de belastingdienst.

Meer informatie

Meer informatie over kinderopvang vindt u op de website van de gemeente Utrecht.

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+