Aanmelden bij de basisschool

Aanmelden bij de basisschool

Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool, vanaf hun vijfde zijn ze hiertoe wettelijk verplicht. Als ouder wilt u een goede school kiezen voor uw kind.

Hoe vind ik een school?

U kunt in Utrecht kiezen uit veel scholen. Scholen verschillen van elkaar; in de sfeer, in hoe wordt lesgegeven, in de levensovertuiging waarop ze gegrond zijn. Zowel op deze website als op www.scholenopdekaart.nl vindt u informatie over alle scholen in Utrecht. U kunt een bezoek brengen aan scholen om kennis te maken. Bovendien heeft elke school een eigen website waarop informatie over de school te vinden is.

In de buurt naar school

De buurt waar u woont is een vertrouwde omgeving voor u en uw kind. De gemeente streeft er dan ook naar dat ieder kind in zijn of haar buurt naar school kan gaan. De gemeente zorgt ervoor dat er voldoende aanbod van verschillende scholen is in de wijk waar u woont. Mogelijk kunt u zich samen met bekenden uit uw straat of wijk oriënteren op een basisschool bij u in de buurt.

Hoe meld ik mijn kind aan op een school?

Begin op tijd met het uitzoeken van een basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij de school van uw keuze, dit dient u schriftelijk te doen. De school heeft daarvoor een aanmeldformulier. Geef het ingevulde formulier aan de school.

Is uw kind jonger dan drie jaar? Dan is de aanmelding nog niet definitief.

Drie jaar: aanmelding definitief maken

Als uw kind drie jaar wordt, dan vult u het definitieve aanmeldformulier in en levert u dit in bij de school van uw keuze. De school laat u binnen zes weken weten of uw kind is geplaatst.

Op welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

U mag uw kind op één of op meerdere scholen aanmelden. Elke school heeft zijn eigen werkwijze voor het aannemen van leerlingen. Veel scholen geven voorrang aan broertjes en zusjes, en aan leerlingen uit de buurt rondom de school. Sommige scholen laten kinderen uit de hele stad toe. De school kan u vertellen wat de regels voor het aannemen van leerlingen zijn.

Is er altijd plaats?

Het kan zijn dat een school niet voldoende plaats heeft voor alle kinderen. In dat geval moet u zelf op zoek naar een andere school. U moet er ook zelf voor zorgen dat uw kind wordt aangemeld op een school die plaats heeft.

Hoe weet ik of mijn kind de passende ondersteuning krijgt die het nodig heeft?

Een school moet alle kinderen onderwijs bieden, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het leren. Dat heet zorgplicht. De school heeft zorgplicht vanaf het moment dat het kind is aangemeld bij een school die plaats heeft. U kunt dan met de school bespreken welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Wanneer de school deze ondersteuning niet kan bieden, zoekt de school in goed overleg met u een andere school voor uw kind.

Taalschool

In Utrecht zijn twee scholen voor leerlingen die nog niet voldoende de Nederlandse taalvaardigheid hebben om regulier Nederlandstalig onderwijs te volgen. Taalschool Utrecht is een school voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Ithaka ISK is een school vanaf 12 jaar.

 

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+