Verzuim

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven, dit heet ongeoorloofd verzuim

U kunt hier zelfs een boete voor krijgen. De ouder/verzorger kan in enkele gevallen extra verlof aanvragen voor een kind, bijvoorbeeld voor religieuze feestdagen, een huwelijk of begrafenis. U moet het verlof altijd vooraf aanvragen. Wanneer er toch ongeoorloofd verzuim plaatsvindt, komt de leerplichtambtenaar in actie.

Meer weten?
Op de website van de Gemeente Utrecht zijn de voorwaarden en formulieren te vinden.

 

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+