Kwalificatieplicht

Kwalificatieplicht

In Nederland is men verplicht een diploma te halen, dit wordt de kwalificatieplicht genoemd. De kwalificatieplicht duurt tot het 18de levensjaar. Iemand is verplicht naar school te gaan tot deze in het bezit is van de volgende diploma’s:

• havo-diploma
• vwo-diploma
• diploma op mbo-2, 3 of 4-niveau

Tot hun 23ste levensjaar heeft de gemeente de taak om een jongere naar werk of opleiding te begeleiden. Zonder startkwalificatie komt een jongere niet in aanmerking voor een uitkering.