Leerplicht

Leerplicht – in Nederland zijn kinderen verplicht om naar school te gaan

Leerplichtwet

We vinden het in onze samenleving zo belangrijk dat iedereen naar school gaat, dat het recht op leren een plicht is geworden. Het betekent dat jongeren tot 18 jaar verplicht worden om naar school te gaan. Dit is door de rijksoverheid met regels vastgelegd in de Nederlandse wet, de leerplichtwet en de kwalificatiewet.

Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun vijfde. Die leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin iemand zestien jaar wordt, of wanneer iemand twaalf jaar naar school is gegaan. De basisschool staat voor acht jaar, ook al is daar korter over gedaan. De leerplicht houdt in dat jongeren verplicht zijn om vijf dagen per week naar school te gaan. Kinderen en jongeren met een ernstige ziekte of handicap kunnen soms vrijstelling van de leerplicht krijgen. Het schooljaar waarin iemand zestien jaar wordt, moet worden afgemaakt.

Daarna mag je stoppen met school als je één van deze diploma’s hebt:

• havo-diploma
• vwo-diploma
• diploma op mbo-2,3 of 4-niveau.

Tot het achttiende levensjaar geldt de kwalificatieplicht.

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+