Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Een leerling die naar speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs gaat, kan recht hebben op een vergoeding vervoerskosten van en naar school. Ook de leerling met een (lichamelijke) functiebeperking die naar het regulier basis- of voortgezet onderwijs gaat, kan hierop recht hebben. Dit is afhankelijk van verschillende aspecten, onder andere de dichtstbijzijnde toegankelijke school, de soort school, de afstand tussen huis en school en de gezinsomstandigheden.

Vervoer moet altijd aangevraagd worden in de gemeente waar de leerling verblijft. De regels kunnen per gemeente verschillen. Voor de gemeente Utrecht zijn de regels voor het leerlingenvervoer vastgelegd in de Verordening Leerlingenvervoer 2015.

De regeling leerlingenvervoer is er voor:

  • Leerlingen in het speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs die niet zelfstandig van en naar school kunnen gaan.
  • Leerlingen naar primair onderwijs in verband met de levens- of geloofsovertuiging
  • Leerlingen naar het primair of voortgezet onderwijs in verband met een lichamelijke beperking.

Meer weten?

Kijk op de website van de gemeente Utrecht.

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+