Voorschoolse educatie

Om te voorkomen dat kinderen met een (taal)achterstand beginnen aan de basisschool wordt Voorschoolse Educatie ingezet. Voorschoolse educatie is een educatief programma dat wordt uitgevoerd binnen een kinderopvanglocatie. Er is veel aandacht voor taal-, rekenen-, sociale-, lichamelijke- en creatieve ontwikkeling. De kinderen tekenen, zingen, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar. Zij leren spelenderwijs.

Utrecht heeft momenteel 2 kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie bieden: Ludens en Spelenderwijs Utrecht. Vanaf 1 januari 2020 mogen ouders zelf een kinderopvangorganisatie kiezen. Omstreeks 1 oktober wordt bekendgemaakt welke organisaties dit zijn. Ook gaat het aantal uur omhoog. Dit was 10 uur per week. Dit wordt 16 uur per week.

Komt mijn kind in aanmerking?

Bij het consultatiebureau hoort u of uw kind in aanmerking komt voor voorschoolse educatie. Nadat u toestemming geeft, vertelt het consultatiebureau aan de aanbieder van uw keuze dat uw kind in aanmerking komt voor voorschoolse educatie.

Kosten

Ouders betalen een ouderbijdrage. De ouderbijdrage bedraagt voor ouders van peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie € 4,50 per maand. Vanaf 1 januari 2020 gaat de ouderbijdrage omhoog. Dit is afhankelijk van het inkomen van de ouder(s). Ook is het vanaf dan mogelijk om kindertoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit geldt alleen als beide ouders werken of een alleenstaande werkende ouder is.

Hoe meld ik mijn kind aan?

U kunt uw kind zelf aanmelden bij Ludens of Spelenderwijs. Aanmelden kan vanaf 1 tot 3,5 jaar. Als uw kind ongeveer 2,5 jaar is neemt de aanbieder contact met u op over de plaatsing en de startdatum.

Kwaliteit

Locatie

Voorschoolse Educatie wordt ingezet op kinderopvanglocaties van Ludens en Spelenderwijs. Alle locaties moeten aan de wettelijke regels voor kwaliteit en veiligheid voldoen. Volksgezondheid Utrecht toetst dit regelmatig. Alleen goedgekeurde locaties worden opgenomen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.

Inspectie van het onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft het rapport over de kwaliteit van VVE in de gemeente Utrecht in 2015-2016 op de site geplaatst. Volg deze link voor het onderzoek (PDF).