Peuterspeelzaal

Wat is een peuterspeelzaal?

Een peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot de leeftijd waarop zij naar de basisschool gaan. Op de peuterspeelzaal is alle ruimte om te spelen. Ondertussen ontwikkelen de kinderen zich spelenderwijs. De peuters leren samen spelen, rekening houden met andere kinderen, op hun beurt wachten, eerlijk delen en omgaan met kleine teleurstellingen en problemen. Kinderen kunnen in Utrecht 2 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal. Een dagdeel duurt meestal 2,5 uur. Op dit moment bieden Spelenderwijs Utrecht en De Poeh in Utrecht peuterspeelzaalwerk aan.

Kwaliteit

Peuterspeelzalen moeten aan de wettelijke regels voor kwaliteit en veiligheid (voor kinderopvang) voldoen. Volksgezondheid Utrecht toetst dit regelmatig. Alleen goedgekeurde locaties worden opgenomen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Komt mijn kind in aanmerking?

Ieder kind in de leeftijdscategorie van 2,5-4 jaar komt in aanmerking voor peuterspeelzaalwerk.

Hoe meld ik mijn kind aan?

U kunt uw kind zelf aanmelden bij een peuterspeelzaal. Aanmelden kan vanaf 1 tot 3,5 jaar. Rond de leeftijd van 2,5 jaar neemt de aanbieder contact met u op over de mogelijkheden van plaatsing en de startdatum.
Let op! Als er een wachtlijst is, krijgen kinderen met een (risico op) taalachterstand voorrang (een zogenoemde ‘vve-indicatie’).

Kosten

Ouders betalen een ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage staat op de website van de aanbieder.
Vanaf 1 januari 2018 komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Kijk op www.toeslagen.nl of u er recht op heeft en hoe u dit kunt aanvragen.