Wat is kortdurend ontwikkelingsgericht aanbod?

Kortdurend ontwikkelingsgericht aanbod is bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar. Tot 2018 heette dit de peuterspeelzaal. Het is bedoeld voor ouders die voor de ontwikkeling van hun kind belangrijk vinden dat het een paar uur per week naar een peuteropvang gaat, als voorbereiding op de basisschool.

Op de groep is alle ruimte om te spelen. Ondertussen ontwikkelen de kinderen zich spelenderwijs. De peuters leren samen spelen, rekening houden met andere kinderen, op hun beurt wachten, eerlijk delen en omgaan met kleine teleurstellingen en problemen. Ouders van kinderen van 2,5 – 4 jaar kunnen in Utrecht 5 uur per week gebruik maken van kortdurend ontwikkelingsgericht aanbod. Op dit moment is Spelenderwijs Utrecht de enige kinderopvangorganisatie die kortdurend ontwikkelingsgericht aanbod in Utrecht biedt. Vanaf 1 januari 2020 worden dit meer aanbieders. Omstreeks 1 oktober wordt bekendgemaakt welke kinderopvangorganisaties dit zijn.

Kwaliteit

De groepen met kortdurend ontwikkelingsgericht aanbod moeten aan de wettelijke regels voor kwaliteit en veiligheid (voor kinderopvang) voldoen. Volksgezondheid Utrecht toetst dit regelmatig. Alleen goedgekeurde locaties worden opgenomen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Komt mijn kind in aanmerking?

Ieder kind in de leeftijdscategorie van 2,5 tot 4 jaar komt in aanmerking voor kortdurend ontwikkelingsgericht aanbod.

Hoe regel ik kortdurend ontwikkelingsgericht aanbod voor mijn kind?

U kunt uw kind zelf aanmelden bij Spelenderwijs. Aanmelden kan vanaf 1 tot 3,5 jaar. Let op! Als er een wachtlijst is, krijgen kinderen met een (risico op) taalachterstand (een zogenoemde ‘vve-indicatie’) voorrang.

Kosten

De tegemoetkoming voor kortdurend ontwikkelingsgericht aanbod voor peuters zonder indicatie voor voorschoolse indicatie is maximaal 5 uur per week.

Stap 1:  Kijk eerst bij de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Of u toeslag ontvangt en de hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen.

Stap 2: Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u het aanvragen op www.toeslagen.nl.

Stap 3: Heeft u er geen recht op? Via uw aanbieder van het kortdurend ontwikkelingsgericht aanbod wordt u geïnformeerd over de vervolgstappen. Deze regelt de vergoeding voor u met de gemeente.

Stap 4: U betaalt altijd een eigen bijdrage voor het kortdurend ontwikkelingsgericht aanbod. Deze bijdrage betaalt u aan uw aanbieder. De ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Uw aanbieder berekent uw ouderbijdrage met u.

Vanaf 1 januari 2018 komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Kijk op www.toeslagen.nl of u er recht op heeft en hoe u dit kunt aanvragen.

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+