Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaal

Op 1 januari 2018 is de ‘Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk’ ingegaan. Voor 2018 konden peuters van 2,5 tot 4 jaar naar de peuterspeelzaal. Vanaf 1 januari 2018 spreken we niet meer van peuterspeelzalen, maar van kortdurend ontwikkelingsgericht aanbod. Hoewel het anders is gaan heten, is het aanbod op dit moment onveranderd.

Peuterspeelzaalwerk is onder de wet kinderopvang gaan vallen. Dit noemen we harmoniseren. De wet heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit, het toezicht en de wijze van financiering van de kinderopvang (0-4 jaar) en het kortdurend aanbod (2,5-jaar) gelijk is geworden. Vanaf 2018 kunt u voor zowel het kortdurend ontwikkelingsgericht aanbod als de kinderdagopvang recht hebben op kinderopvangtoeslag.

  • Vanaf 1 januari 2020 bieden verschillende kinderopvangorganisaties voorschoolse educatie aan.
  • Het aantal uur voorschoolse educatie gaat omhoog. Dit was 10 uur per week. Dit wordt 16 uur per week.
  • Ook gaat de ouderbijdrage per maand omhoog. Dit wordt afhankelijk van het inkomen.
  • Ook is het vanaf dan mogelijk om kindertoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit geldt alleen als beide ouders werken of dat er sprake is van een alleenstaande werkende ouder.