Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaal

Het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Utrecht valt per 1 januari 2018 onder de wet Kinderopvang. Wat betekent dit voor ouders/verzorgers die momenteel gebruik maken van kinderopvang of peuterspeelzaal in gemeente Utrecht? Voor ouders/verzorgers met een kind in de kinderopvang verandert de financiering niet. Wat er voor ouders/verzorgers binnen de peuterspeelzalen gaat veranderen, leggen we uit.

Waarom veranderen?
Het peuterspeelzaalwerk gaat onder de wet kinderopvang vallen. Dit noemen we harmoniseren. Hiermee worden de kwaliteit, het toezicht en de wijze van financiering van kinderopvang en peuterspeelzalen gelijk. De gemeente Utrecht zorgt er met Spelenderwijs Utrecht voor dat de peuterspeelzaal ook na 1 januari 2018 toegankelijk blijft voor alle peuters.

Wat verandert er voor mij?
Op dit moment betaalt u als ouder/verzorger een inkomensafhankelijke bijdrage voor de peuterspeelzaal. Vóór 1 januari 2018 kon u geen kinderopvangtoeslag krijgen voor de peuterspeelzaal. Dit gaat nu veranderen.

Vanaf 2018 kunt u voor zowel de peuterspeelzaal als kinderdagopvang recht hebben op kinderopvangtoeslag. Is dit het geval, dan kunt u het aanvragen via de Belastingdienst. Heeft u er geen recht op? Via uw aanbieder van het peuterspeelzaalwerk wordt u geïnformeerd over de vervolgstappen.

Ook als uw kind een indicatie heeft voor voorschoolse educatie, kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Of u toeslag ontvangt en de hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen.

Wat moet ik doen?
Stap 1. De financiële wijziging gaat niet vanzelf. U moet dit zelf regelen. Kijk eerst bij de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Stap 2a. Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u het aanvragen op www.toeslagen.nl.
Als u nu kinderopvangtoeslag aanvraagt, ontvangt u de toeslag in januari 2018.

Stap 2b. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Vraag dan bij uw aanbieder van het peuterspeelzaalwerk naar meer informatie.