Kinderen van 0-4 jaar

Informatie voor ouders met kinderen tot 4 jaar

Utrecht vindt het belangrijk dat kinderen een goede start kunnen maken. Uit onderzoek is bekend dat de eerste 6 jaar cruciaal zijn voor de verdere schoolloopbaan en de kansen voor kinderen. Daarom zetten we in Utrecht in op de volgende hoofddoelstellingen:

  • stimuleren dat peuters gebruik maken van een vorm van voorschools aanbod;
  • hoog bereik van alle peuters die het risico lopen op een achterstand (VVE-peuters) en;
  • een aanbod van hoge kwaliteit.

Utrecht kent de volgende vormen van voorschools aanbod:

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+