Dyslexie

Heeft uw kind problemen met lezen en spellen op school? Denkt u dat uw kind dyslexie heeft? Ga dan in gesprek met de leerkracht van uw kind en eventueel de intern begeleider.

Dyslexie

Dyslexie is een aangeboren aandoening. Of een kind dyslexie heeft wordt vaak al in groep 3 of 4 duidelijk. Daarom is landelijk bepaald dat scholen verantwoordelijk zijn voor het herkennen van lees- en spellingsproblemen. Daarbij moet de school de juiste hulp bieden. Scholen gebruiken hiervoor een landelijk protocol: ‘leesproblemen en dyslexie’.

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Er bestaan verschillende vormen van dyslexie. Sommige kinderen hebben ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). De gemeente vergoedt het onderzoek naar en de behandeling van EED. Uw kind komt in aanmerking voor dit onderzoek als het voldoet aan een aantal voorwaarden. Bekijk de voorwaarden en meer informatie op utrecht.nl.

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+